Lidmaatschap

Alle bewoners van de straat Molenhoek in Kollum kunnen lid worden van de vereniging. Lid worden gaat door middel van het invullen van het aanmeldformulier, deze moet worden ingeleverd bij de secretaris.

Contributie

Momenteel is de contributie vastgesteld op € 7,50 per kwartaal per huishouding. Daarbij heb je de keuze om de contributie per kwartaal, half jaar of jaar te betalen. De contributie wordt geïnd via een automatische incasso. De bedragen worden afgeschreven rond de 24e van de maanden januari, april, juli en oktober.

De hoogte van de contributie is gekozen op basis van het principe dat de meeste activiteiten vanuit deze contributie kunnen worden betaald, met daarbij een kleine bijdrage vanuit de leden per activiteiten wanneer het bestuur hiertoe besluit. Dit hangt af van de kosten die een activiteit met zich meebrengt. Dit kan iedere keer variëren.

Lidmaatschap beëindigen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per email of schriftelijk via de secretaris van de vereniging en kan per einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.